11 augustus 2022

Brandwerende deuren : overgang naar EI1-deuren

Op 23 juni 2022 werd het KB inzake de overgang naar EI1 brandwerende deuren gepubliceerd. De overgang naar EI1-deuren is nu officieel gemaakt. Bijgevolg vinden wij het heel belangrijk om jullie correct te informeren in verband met de gevolgen. 

 Wat betekent de nieuwe EI1-wetgeving precies

Het nieuwe KB bepaalt dat alle nieuwe bouwvergunningsaanvragen ingediend vanaf 1/07/2022, moeten gerealiseerd worden met EI1-deuren volgens EN 13501-2. 

Het nieuwe KB zegt niets over CE-markering van brandwerende binnendeuren. Op vandaag is CE-markering van brandwerende binnendeuren nog niet mogelijk, wat betekent dat we hiermee geen rekening moeten houden.

Concreet bepaalt het nieuwe KB dat:

 • Projecten waar de bouwvergunningsaanvraag dateert van vóór 1/07/2022, worden uitgevoerd met RF-deuren volgens NBN 713.020. 
 • Projecten waar de bouwvergunningsaanvraag ingediend werd vanaf 1/07/2022 of later, moeten uitgevoerd worden met EI1-deuren volgens EN 13501-2.

Commercialisatie van EI1-deuren

Onze toeleveranciers van brandwerende deurbladen, die Nordex verder bewerkt om tot een volledig brandwerend deurgeheel te komen, zijn al jaren intensief bezig met het uitvoeren van EI1-brandweerstandsproeven. Zij beschikken momenteel reeds over vele officieel geslaagde EI1-brandweerstandsproeven. 

Deze EI1-oplossingen kunnen pas op de markt gebracht worden nadat de resultaten ervan gebundeld zijn in nieuwe Benor/ATG-certificaten. De administratieve verwerking ervan bij ISIB, ANPI en BUtgb is momenteel nog niet klaar voor alle types brandwerende deurgehelen.

 Aangezien het tijdsbestek tussen de datum van bouwvergunningsaanvraag en de plaatsing van EI1-deuren doorgaans vrij groot is (soms tot meerdere jaren), blijven we tijdelijk nog onze RF-branddeuren aanbieden volgens de huidige gekende Benor/ATG-certificaten die Belgische en Europese brandproeven combineren. Dit doen we tot de ontbrekende EI1-Benor/ATG-certificaten beschikbaar zijn. Offertes voor EI1-deuren kunnen opgemaakt worden van zodra de gevraagde EI1-Benor/ATG-certificaten beschikbaar zijn.

De Europese regelgeving is niet dezelfde

De overgang naar een Europese standaard voor branddeuren geeft de indruk dat we naar een systeem overstappen waar de richtlijnen binnen gans Europa dezelfde zijn. Dit klopt echter niet volledig, wat we hieronder graag uitgebreid toelichten:

 • De Europese proefnorm (EN1634) voor branddeuren zorgt ervoor dat brandproeven in geaccrediteerde labo’s in Europa overal op dezelfde manier uitgevoerd worden. Hierbij worden volgende parameters gemonitord: 
  1. E = vlamdichtheid
  2. I2 = thermische isolatie volgens standaardprocedure
  3. I1 = thermische isolatie volgens de bijkomende procedure (= niet standaard)
  4. W = stralingswarmte
    
 • Echter, bij de aanwending van de resultaten van Europese brandproeven in de landelijke wetgeving zijn er onderlinge verschillen tussen de Europese landen. Elk land maakte een keuze aan welke parameters de branddeuren moeten voldoen. 
  1. België koos voor EI1 die meteen ook de strengste keuze is.
  2. Duitsland, Frankrijk, Spanje, Portugal,… kozen doorgaans voor de EI2 categorisatie, die eenvoudiger te behalen is dan EI1. In de praktijk ervaren we namelijk dat buitenlandse fabrikanten die EI2 testen, niet altijd EI1 testen, vermits dit een bijkomende procedure is.
  3. Nederland daarentegen koos voor EW, die op zijn beurt minder streng is dan EI2. De thermische isolatie, I1 in België, of I2 in vele andere landen, is bij onze buren uit Nederland niet van tel vermits men focust op de stralingswarmte. (W)

Het is belangrijk om te weten dat EI1 strenger is (en moeilijker) dan EI2 en EI2 strenger (en moeilijker) dan EW. Dat wil zeggen dat wie EI1-resultaten kan voorleggen, automatisch ook voldoet aan EI2 en EW. Echter omgekeerd is dat niet het geval!  

Aangezien in België enkel EI1 toegestaan wordt, willen we u graag adviseren om voorzichtig te zijn met Europese brandrapporten uit andere Europese landen. Enkel EI1-attesten zijn wettelijk geldig in België.


Concreet:

Alle offertes die door Nordex aangeboden worden zijn met RF-deuren, niet met EI1-deuren.

Prijzen voor EI1-deuren zijn nog niet gekend.

We wachten enkel op het afronden van de Benor/ATG administratie vooraleer we definitief van start gaan met de commercialisatie van EI1-deuren. U kan er als klant op vertrouwen dat u bij ons binnenkort EI1-deuren kan verkrijgen volgens de nieuwe Europese wetgeving.

Wij hopen dat deze uitgebreide toelichting jullie duidelijkheid en vertrouwen kan inboezemen zodat we in de toekomst constructief blijven samenwerken.  We staan voor u klaar mochten er verdere vragen zijn